Oranjefonds schenkt 20.000 euro

VUGHT – De Stichting Bestuursorgaan Elzenburg heeft een bijdrage ontvangen van 20.000 euro van het Oranje Fonds voor de inrichting van het nieuwe Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. In dit nieuwe centrum zijn sinds januari van dit jaar Jeugd- en Jongerencarnaval Vught, Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Vught/Brightside gevestigd. Sinds de zomervakantie is ook Jeugdwerk Rozenoord verhuisd naar de Brabantlaan.
Giel Schuurmans, voorzitter van het Bestuursorgaan, ziet de toekenning als een waardering. “Uit dit gebaar blijkt dat de totstandkoming van het nieuwe Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg een bijzonder project is en dat we blij mogen zijn dat we dit centrum in Vught hebben kunnen ontwikkelen. We zullen dit bedrag dan ook graag in ontvangst nemen en gaan besteden binnen de inrichting van het gebouw zodat alle jeugd uit Vught hiervan kan profiteren.”

Persbericht Avulo Vught