Jeugdwerk Rozenoord

rozenoord1

 

 

Jeugdwerk Rozenoord is een vrijwilligersorganisatie die al tientallen jaren jeugd en jongerenactiviteiten organiseert in het centrum van Vught. Gestart in de jaren “60” (in het oude gebouw aan de Elisabethstraat) is Jeugdwerk Rozenoord uitgegroeid tot een begrip in de Vughtse samenleving. Zo is Jeugdwerk Rozenoord de grondlegger van vele jeugdactiviteiten in Vught. Activiteiten die tot op de dag van vandaag nog steeds aantrekkelijk zijn voor kinderen: de Lente en Herfstspeeldagen, Zomerkamp Bladel, de hobbymiddagen, jazzballet, het Popkoor, enz.

rozenoord spelactiviteitJeugdwerk Rozenoord was ook de initiatiefnemer van activiteiten die later door zelfstandige stichtingen zijn overgenomen. We noemen: de kindervakantieweek Jeugd Actief, het Jeugd en Jongerencarnaval en de Jongerensoos Brightside. Vanaf de verhuizing naar ’t Vlierthonk en de afsplitsing van het jongerenwerk richt Jeugdwerk Rozenoord zich op activiteiten specifiek voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze worden door zo’n 70 vrijwilligers met veel enthousiasme georganiseerd en begeleid.

Doelstelling
Jeugdwerk Rozenoord is een stichting met als doelstelling:
“De stichting stelt zich ten doel het organiseren en bevorderen van activiteiten voor jeugd en jongeren in de gemeente Vught ter wille van een zinvolle besteding van hun vrije tijd” (citaat uit de statuten).

Doelgroep
Jeugdwerk Rozenoord organiseert activiteiten voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd èn voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De activiteiten van Jeugdwerk Rozenoord zijn toegankelijk voor alle kinderen uit Vught. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de deelname van kinderen uit sociaal/ economisch zwakke gezinnen.

Kijk voor meer informatie op www.jeugdwerkrozenoord.nl

Contact:

T.a.v. Christien van der Steen (adjunct-voorzitter)
Postadres: Postbus 150, 5260 AD, Vught
Telefoonnummer   : (073) 656 41 88 (dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur)
E-mailadres          : info@jeugdwerkrozenoord.nl