Vrijwilligers stichtingen

Vanaf 2015 organiseren wij, drie Vughtse jeugd- en jongerenstichtingen; JJ Carnaval, SOJJV/Brightside en Jeugdwerk Rozenoord, onze activiteiten in het splinternieuwe Jeugd- & Jongerencentrum Elzenburg aan de Brabantlaan in Vught. Al onze activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. Zij nemen een belangrijke plaats in binnen onze organisaties, zij vormen de basis want “zonder vrijwilligers is er geen Jeugdwerk”. De inzet, de tijdsinvestering, de kennisoverdracht en de vaardigheden van vrijwilligers worden door ons zeer gewaardeerd. Wij zijn daarom zuinig op onze vrijwilligers en vinden dat vrijwilligers recht hebben op een goede werkomstandigheden, een goede werksfeer en begeleiding. Wij, de drie jeugd en jongerenorganisaties, willen in de toekomst graag onze activiteiten op de juiste manier blijven ondersteunen en het liefst uitbreiden. Om dat te kunnen realiseren zoeken wij nieuwe vrijwilligers. Als je het leuk vindt om met jeugd en/of jongeren te werken en hen te begeleiden bij activiteiten, meld je dan snel aan bij één van deze verenigingen. Mail voor meer informatie naar één van onderstaande contactpersonen.

Stichting Jeugdwerk Rozenoord 
Contactpersoon: Christien van der Steen / mail: j.vdsteen@home.nl

Brightside (facebook.com/BrightsideVught)
Contactpersoon: Miranda Zeldenrust / mail: m.zeldenrust_sojjv@hotmail.com

Stichting Jeugd- en Jongerencarnaval Vught (www.jj-carnaval.nl)
Contactpersoon: René van Geene / mail: renevangeene@home.nl

Wil je meer weten over deze stichtingen, kijk dan op de betreffende website of Facebook-pagina.