Van LTS naar VMBO-school 

Het gebouw dat we nu kennen als Elzenburg werd in 1967, als onderdeel van een groter complex, in gebruik genomen als LTS. Na een fusie met de huishoudschool werd de naam ‘Molenrijn’. In 1999 kwam de naam Elzenburg voor het eerst op de gevel; als VMBO-school, maar die werd in 2003 weer ingeruild voor ‘Maurick College’ toen het VMBO ook onderdeel werd van die school. Nog enige tijd is het gebouw als dependance in gebruik gebleven, tot het in 2012 leeg kwam te staan. Elzenburg dankt zijn naam aan een gelijknamig landgoed ten zuiden van Vught.

Opening Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg

In 2015 opende Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg voor het eerst zijn deuren. Jeugdwerk Rozenoord, Brightside en JJ Carnaval verhuisden van hun eigen locatie (respectievelijk Vlierthonk, Gouden Zonne en Schoonveld / Laetantiushuis) naar Elzenburg, om daar in betere, meer toekomstbestendige huisvesting sámen de schouders te zetten onder jeugdwerk in Vught. De samenwerking zou moeten leiden tot een synergie waar alle betrokken clubs beter van worden, maar vooral de Vughtse jeugd van zou profiteren. Door een veelheid aan redenen bleef die synergie beperkt. In plaats van een gezamenlijk bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van gebruikers werd Stichting Bestuursorgaan Elzenburg een zelfstandige organisatie, die onderdak biedt aan de huurders.

Maar de opdracht die Elzenburg heeft is breder; we bieden huisvesting aan verschillende vaste huurders (o.a. Move, Plaza Cultura, Rozenoord, JJ, Bright Voices, Onze Muzical) en incidentele huurders, en gebruiken we de foyer als kantine van de naburige sporthal. Daarnaast organiseren we zelf tal van activiteiten in het jongerencentrum met en voor jeugd, en zijn we spil in het netwerk rondom jeugd en jongeren.

Centrale plek in de gemeenschap

Op die manier is Elzenburg de centrale plek in de lokale pedagogische civil society, kent en wordt gekend door de Vughtse jeugd- en jongeren, heeft een sterke relatie met beroeps-opvoeders in de omgeving en een grote betrokkenheid van vrijwilligers. Door die drie elementen goed te combineren levert Elzenburg een waardevolle bijdrage aan het lokale opvoed- en opgroeiklimaat en kan ieder kind en iedere jongeren zich optimaal ontwikkelen en ontplooien tot sterke, zelfstandige volwassene.

Top