Sinds dit seizoen repeteert het Werkplaats Theater onder leiding van Jojo Heesbeen iedere woensdag in Elzenburg. Een gezellige en hardwerkende club, met een duidelijke missie;

"Onze missie is om een inclusief en gedifferentieerd theater te creëren dat een divers spectrum van verhalen, talenten en perspectieven omarmt. Wij streven ernaar een veilige en stimulerende omgeving te bieden waarin elk individu, ongeacht achtergrond, ervaring of capaciteit, zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Door middel van innovatieve
en inclusieve programmering streven wij ernaar om barrières te doorbreken en gemeenschappen te verbinden door middel van de kracht van het podium."

Op 17 februari is de uitvoering, uiteraard ook in Elzenburg. Klik hier om kaarten te bestellen en meer te weten over de voorstelling.

Top